İlk olarak Qazaqparat Ajansı tarafından servis edilen haberde şu bilgilere yer verildi:

 

“Kazakistan İş Yapma Kolaylığı Sıralamasında Dünya’nın ilk 30 ülkesi arasında yer aldı.

31 Ekim 2018 tarihli Dünya Bankası “Doing Business” sıralaması sonuçlarına göre Kazakistan 190 ülke arasında 28. sırada yer almıştır. Son 11 yılda 36 sıra yukarı çıkabilen Kazakistan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin İspanya (30. sıra), Fransa (32), Polonya (33), Portekiz (34), İsviçre (38), Japonya (39) ve Türkiye (39) gibi ülkelerin önüne çıkmıştır. Uzmanlar “Dünya Bankası, Kazakistan 2017- 2018 yıllarında iş yapma kolaylığı üç göstergesinin kapsamında düzenleyici reformlar uygulayan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekmiştir”- demektedir.

“Azınlık Yatırımcıları Koruma” göstergesinde lider konumunu koruyan Kazakistan Doing Business 10 alt bileşenlerinin 6’sında yukarı çıkmıştır.

-             “Sözleşmelerin Uygulanması” 6. sıradan 4. sıraya (+2)
- “İnşaat Ruhsatı Alma” 52. sıradan 35. sıraya (+17)
- “İş Kurma” 41. sıradan 36. sıraya (+5)
- “Kredi Alma” 77. sıradan 60. sıraya (+17)
- “Sınır Ötesi Ticaret” 123. sıradan 102. sıraya (+21)

 

Yani, Dünya Bankası uzmanları hükümetin yaptığı reformlara olumlu bakmaktadır. Örneğin, Kazakistan iş yapma koşullarını, katma değer vergisi kaydı için gerekli süreyi azaltarak, kolaylaştırdı. Uluslararası Ticareti ise Astana- 1 İS gümrük beyanı elektronik sistemini uygulayarak ve gümrük idare ücretlerini azaltarak iyileştirilmiştir. Ülkemiz Sözleşmelerin Uygulamasını, tüm düzeydeki ticari davaların mahkeme kararları kamuya açık yapma ve yerel ticari mahkemelerin performans değerlendirmesine ilişkin raporlar yayınlama, yoluyla kolaylaştırmıştır.

Kalan 3 göstergede ise Kazakistan'ın pozisyonu aşağı gitmiştir. “Gayrimenkul Tescili” 18. sıra (-1), “Vergi Ödeme” 56. sıra (-6), “Elektrik Bağlantısı” 76. sıra (-6).

Bir sene önce Kazakistan, Doing Business sıralamasında 36. sırada yer almıştı.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Basın bilgisine göre “Kazakistan’ın Doing Business Sıralamasının ilk 30 ülke arasında yer alması- Hükümetin 2014-2018 yılları Kazakistan’daki iş ortamını iyileştirme amacıyla yaptığı bir dizi kardinal reformların sonucudur”.

Bakanlık uzmanlarının dediklerine göre, Hükümetin sistemli olarak var olan mevzuatlara reform yapması, ruhsat süreçlerini geliştirmesi, iş kurma prosedürlerinin kolaylaştırılması, kamu kontrol ve gözetim faaliyetlerinin optimizasyonu, Kazakistan’daki iş ortamını iyileştirme ve Kazakistan’ın uluslararası sıralamalardaki yeri- Kazakistan’ın Doing Business Sıralamasının ilk 30 ülke arasında yer almasını mümkün kılmıştır.

Böylece, kamu yönetiminin iyileştirilmesi konularındaki yasaların kabul edilmesi; Kazakistan’daki ticari faaliyetlerin koşullarını iyileştirme için kardinal reformların yapılması; ticari faaliyetlerdeki devlet katılımını sınırlandırma; ruhsat belgelerinin azaltılması ve ruhsat süreçlerinin kolaylaştırılması; sivil, bankacılık mevzuatlarının iyileştirilmesi ve girişimcilik faaliyetleri için gerekli koşulların geliştirilmesi; iş kontrol ve gözetimin iyileştirilmesinden bahsediyoruz.

Bakanlık “İş ortamını geliştirme çabaları günümüzde yapılan çalışmalarla sınırlanmamakta olup, Devlet Başkanı talimatları temelinde sistemli olarak devam edecektir. Bu aşamada Doing Business sıralamasının kilit göstergelerini sistemli şekilde geliştirecek değişiklikler bağlamında Kazakistan mevzuatına yapılacak bir sonraki değişiklikler paketi ele alınmıştır (7 paket)”- demektedir.

Dünya Bankası “Doing Business” Sıralaması dünyaca tanınan uluslararası sıralamaların birisidir. Sıralamanın ilk 10 sırasında- Yeni Zelanda (1), Singapur (2), Danimarka (3), Hong Kong (Çin) (4), Kore (5), Gürcistan (6), Norveç (7), ABD (8), Birleşik Krallık (9) ve Makedonya (10) bulunmaktadır. En son sırada ise Somali bulunmaktadır.

Doing Business Raporu 16. kez derlenmekte ve 190 ülkeyi kapsamaktadır. Rapor işletme kurulduğundan itibaren iş gelişimi veya ona engel olan faaliyetleri, bunun içinde iş kurma, işin yürütülmesi, dış ticaretin yapılması, vergi ödenmesi ve yatırımcı haklarının korunması yönetmeliklerini incelemektedir. Her ülkeye, iş yapma koşulları ile karşılık bir sıra verilmektedir. Yani ülkenin Doing Business sıralamasındaki konumu ne kadar yüksekse, demek o ülkede iş yapma o kadar kolaydır/ uygundur.

İş yapma kolaylığı endeksi ekonomileri 1’den 190’a kadar sıralamaktadır. Ekonomilerin sıralamadaki yerleri, toplam sınıra uzaklık puanlarının tasnifi yoluyla belirlenmektedir. Bunlar, İş Yapma Kolaylığı toplam sınıra uzaklık puanı içinde yer alan 10 konunun her birindeki sınıra uzaklık puanlarının basit ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. İş yapma kolaylığı genel sıralamasında on konu ele alınmaktadır. Sıralama, ekonomilerin yerel işletmelere yönelik düzenleyici ortamın zaman içinde nasıl değiştiğini değerlendirmelerine olanak tanıya bir ölçü olan sınıra uzaklık puanına dayalı olarak yapılmaktadır”.