Toplantıda taraflar, ticaret ve ekonomik işbirliği, yakıt ve enerji sektörü, atomik enerjinin barışçıl kullanımı, sanayi, ulaştırma, tarım, sağlık hizmetleri, çevre koruma, eğitim ve iki taraflı işbirliğinin geliştirilmesini tartıştılar. Bilim, iletişim, bilişim teknolojileri ve kitle iletişimi, kültür, turizm, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliğinin yanı sıra iki ülkenin iş dünyasının etkileşimi toplantıda tartışıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Başbakan Askar Mamin, Kazakistan ile Rusya arasındaki devlet-devlet ilişkilerinin her seviyesinde başarılı olduğuna dikkat çekti.