Rusya’da Levada Araştırma Merkezi’nin yaptığı anketin sonuçlarına göre Rus halkının, televizyon haberlerine olan güveninin son bir yılda yaklaşık üçte bir oranında azaldığını ortaya koydu.

Anket sonuçları, televizyon haberlerine güvenin yüzde 79’dan yüzde 49’a düştüğünü gösterirken, internet kaynaklarında çıkan bilgiye olan güvenin ise yüzde 7’den yüzde 24’e çıktığını gösterdi.

Halkın internet haberlerine daha çok güvendiğini ortaya koyan çalışmada, konya escort Rusya’da en çok tartışılan ve protesto edilen emeklilik reformu konusunun internet ortamında televizyon haberciliğine göre daha objektif olarak ele alındığını savunan anket katılımcıları, politikacı ve yetkililerin hayatı ve durumu, ülkedeki ekonomik durum, protesto eylemleri ve dış politikanın internette "daha tam ve nesnel olarak" verildiğini belirttiler.

Aynı zamanda, katılımcıların yüzde 73'ü Rus televizyonunu ana haber kaynağı olarak görüyor. Ankete katılanlar arasında 18-24 yaş grubunda görüşler neredeyse yarı yarıya bölündüğü aktarıldı. Ankete katılanların yüzde 49’u televizyonu tercih ederken, yüzde 51'inin ise interneti tercih ettiğini bildirdi. Yaşları 55’ten fazla olan kişiler arasında televizyonu ana haber kaynağı olarak görenlerin oranının ise yüzde 89 olduğu bildirildi.