“Koğamdık Pikir” (Toplum Düşüncesi/Kamu Oyu) Bilimsel Araştırma Merkezi’nin yetkilisi Botagöz Rakişeva, merkezce yürütülen “Türk Barometresi” araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.

Rakişeva, Kazakistan Halkarı Asamblesinin konsey toplantısında sırasında yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

“Biz bugün, “Türk Barometresi” adı verilen uluslararası kapsamda bir sosyal inceleme projesi olan çalışmanın sonuçlarını dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Bir Uluslararası Türk Akademsi’nin projesi olan bu çalışma 2017’de hayata geçirilip, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan gibi Türk Cumhuriyetlerin başkentlerinde yürütüldü”.

Kazak yetkili, “Türk Barometrsi”nin, 1974’ten bu yana yürütülmekte olan “Avrupa Barametresi”, “Latin Barometresi” ve “Avrasya Monitoru” gibi projelerle aynı seviyede olduğunu kaydetti.

“Bizim vatandaşlarımız çoğu zamab tatil gezileri için Türk Dünyasını tercih etmektedir.  Diğer bir konu ise, bizi birbirimizden ayıran olgulardandır. Birçok kişi soruları cevaplarken zorlandı. Örneğin, cevaplara göre, bizi birleştiren konular 32 iken, bizi ayrmak olan sorunların sayısı 19’dur. Aynı zamanda dil, hem birleştirici hem de ayırıcı faktör olarak nitelendirildı. Vatandaşlarımızdan %18-%67’si kendilerini modern Türk Dünyasının birer parçası olarak kabul etmektedir”.

Vatandaşlara Türk Dünyası’nın önemli şahsiyetleri hakkında da soru sorulduğunu ifade eden Rakişeva görüşünü şu şekilde özetledi:

“Bu bir açık soruydu. Genelde herkes kendi ülkesinin cumhurbaşkanlarını söylediler. Ancak araştırmanın yürütüldüğü altı ülkede de Mustafa Kemal Atatürk ile Kazakistan’ın cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in adı sıkça belirtildi”

2017’de Türkiye’de yapılan “Türk Barometresi” raporuna göre, en tanınmış şahsiyet olarak Nursultan Nazarbayev ön plana çıkmıştı.

 

 

Kaynak: inform.kz