"EcoProTech-Astana" Kazakistanlışirketileuygulananprojeye“DERA GmbH”Almanşirketiyatırımyapıyor.Toplamyatırımı 35 milyondolarıoluşturansantralininşaatıçerçevesinde, 77 biniaşkınelektrikbatarya, 10 invertörvetransformatör, 10 dağıtım aletikurulacak.Güneşsantralinin Mart 2019’da işletimeaçılmasiplanlanıyor.

 

 

Makpal Sabanshiyeva/Kazakistan Haber