adnancelenk @ kaztr.com

Kadir; selam gecesidir. Selam, Allah’ın güzel isimlerindendir. Kısaca barış ve esenlik demektir. Bu gece inananlar için barıştır, çünkü bu gece insan kendi iç dünyasındaki savaştan; nefsin taşkınlık ve karşı koymasından kurtularak mutmain bir kalp; sevinç ve huzura ulaşmış bir gönle erer. Mümin bu gecenin feyiz ve bereketi ile iç barışını sağlar. İnananlar, hayır ve güzellik deryasına dalar. Kadir; kadrimizin sayıldığı hatırımızın bilindiği gecedir. Rabbimiz bizisırada bekletmez; huzuruna alır, hatırımızı sayar bu gece. Dile getirdiklerimizi değil sadece, dile getiremediklerimizi de dua kabul eder. Bu gecenin hayrından mahrum kalmamak dileğiyle Rabbimize (cc) yalvaralım. O (cc) gizliyi de aşikarı da bilendir. Fısıltılarımızı, iç çekişlerimizi, tereddütlerimizi de işitir. Kendimize bile söyleyemediğimiz kusurlarımızı ayıplamadan, yüzümüze vurmadan bağışlar. Ve efendimizin (sav) şu duasını dilimizden ve gönlümüzden hiç eksik etmeyelim: “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizî, Deavat, 84)

Kişinin Kadir Gecesi, Kuran'ın kendine indiği gecedir. Bu yüzden bu gecenin kadrini ve kıymetini bilelim. Her kim ki, Kuran'a yönelmiş ve Kuran'ı okuyup anlayıp sindirmeye başlamışsa onun Kadir Gecesi O gün ve O gecedir. Umut ediyorum ki biz de bu bilinçle Kadir gecemizi değerlendiririz...