adnancelenk @ kaztr.com

Kur'an anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? gibi sorular yıllardır konuşulup tartışılan bir konudur. Gelin biz bu soruya Kuran’dan cevap bulmaya çalışalım.

   ‘’Her ümmet içinde kendi nefislerinden üzerlerine bir şahit getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.’’ (Nahl 89)

  

‘’Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.’’ (Nisa 174)

  

‘’Elif, Lam, Ra.(Bu, ) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ‘birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış’ bir Kitap’tır.’’ (Hud 1)

  

‘’Elif, Lâm, Râ. İşte sana o Kitap`ın ve açık anlatımlı Kuran`ın ayetleri’’ (Hicr 1)

  

‘’Andolsun biz, Kuran`ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?’’ (Kamer 17)

  

‘’ Yemin olsun ki, size, gerçeği açık-seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.’’ (Nur 34)

  

‘’ Muhakkak ki biz, bu Kur`an`da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkârcılıktan başkasını kabullenmediler.’’ (İsra 89)

   ‘’ Andolsun ki, gerçekten Biz bu Kuran`da insanlara ibret olacak her türlü misali tekrar tekrar açıklamışızdır. İnsan ise her şeyden çok mücadelecidir (tartışmaya tutkundur).’’ (Kehf 54)

 Ve can alıcı bir ayet, hepimizin ders alması gereken… ‘’Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ ı terkettiler.‘’  (Furkan 30)

   Aslında biraz samimi olan biri sadece bu ayetleri dikkatlice ve objektif olarak okuduğunda acaba hala bu kitabın anlaşılır olmayacağını söyleyebilir mi?

   Kur'an neden anlaşılmasın? Niçin anlaşılmaz olsun? Bu nasıl bir kitaptır ki, insanlar okuduğunu anlamıyor olsun? Üstelik bu kitap, Allah'ın sözlerini içerdiğini iddia etsin. Allah, kullarını hidayete erdirmek için seçtiği Peygamberlerini gönderir ve Peygamberler ise ilahi mesajı(yani vahyi) insanlara ulaştırmakla görevlendirilir. Peki bu vahiyde bize ne söyleniyor, ne yapmamız isteniyor? Bunu anlamak için önce okumak gerekmiyor mu? Üstelik ilk ayeti de "oku" iken. Okuyacaksınız! Hem de anlayarak. Ve onu hayatınıza geçireceksiniz. Çünkü eğer siz Müslümanlık iddasında iseniz? Allah, insanların anlayamayacağı bir kitap asla yollamaz. Ki ayetlerini kendisi açıkladığı halde. Ayrıca Kur'an, "Arapça olduğundan anlaşılmaz" diyenler, Arapça indirilmesinin sebebi ise Peygamberin lisanının öyle olmasıydı.(Bakınız: 41:44, 26:198,199). Siz Kur'an'ı elinize alın tarafsız ve ön yargısız bir şekilde okuyun, anladığınızı göreceksiniz. Bu kitap, gizli şifre yahut harflerle yazılan bir kitap değildir ki, velev ki onun anlaşılma özelliği ortadan kalksın. Yani arkadaşlar; Allah kendi kitabının anlaşılır ve yaşanabilir bir kitap olduğunu söylüyor iken, kim hangi cüretle bu kitabın anlaşılmaz olduğunu söyleyebilir? Bu Allah’a bir iftira değil mi? Zaten inanın bunu söyleyenler ve buna inananlar hayatlarında bir kere olsun doğru dürüst bu kitabı hiç okumamış ve de art niyetli insanlardır. Bunun başka izahı olamaz. Ben Allah’a inanıyorsam ve Allah da bana bu kitabı bana gönderdiyse, bana da anlaşılacağını söylüyorsa… Bana bunun aksini söyleyene mi inanacağım yoksa Allah’a mı?

 

En iyisi ben sizleri Rabbimizin ayetleri ile baş başa bırakıyorum.

"O ki sana bu kitabı indirdi. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez, ancak istisnadır ALLAH ve derin bilgiye sahip olanlar 'Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır,' derler. Akıl ve anlayış sahiplerinden başkası öğüt almaz." (Al-i İmran 7)

Biz ona şiir öğretmedik, zaten ona gerekmezdi. Bu bir öğüt ve apaçık Kuran'dır. (Yasin 69)

Biz bu Kuran'da insanlara her türlü misali(belki öğüt alırlar diye) and olsun ki verdik. (Zümer 27)

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. (Zümer 28)

Biz bu Kuran'ı yabancı bir dil ile ortaya koysaydık: «Ayetleri uzun açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı bir dille söylenir mi?» derlerdi. De ki: «Bu, inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır.» İnanmayanların kulaklarında ağırlık vardır ve onlara kapalıdır; sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamıyorlar. (Fusillet 44)

Bunlar Kuran'ı düşünmezler mi? Yoksa kalbleri kilitli midir? (Muhammed 24)

Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. (İsra 9)

Biz, and olsun ki öğüt almaları için bu Kuran'da bunları türlü türlü açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. (İsra 41)

And olsun ki, biz Kuran'da insanlara türlü türlü misal gösterip açıkladık. Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler. (İsra 89)

Ramazan ayı, ki onda Kuran, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. (Bakara 185)

Lütfen iman ve İslam iddiamızda samimi isek, ama lütfen bize gelen ve bizi doğruya iletecek olan bu kitabı mutlaka okuyup hayatımızın bir parçası haline getirelim. Kurtuluşumuz sadece Allah’ın Kitabı ve O Kitabın pratiği olan Resulün yolunda gitmekle mümkün…