adnancelenk @ kaztr.com

Hiç merak edip araştırıp, düşündünüz mü? Allah bir kitap göndermiş, ya bir bakalım bu kitapta neler var?

   Benimsediğimiz,sahiplendiğimiz ama mahiyetini hiç merak edip te bakmadiğimiz bu kitabin içinde neler var?

   Ama neden okuyalım   düşünelim ki, sonuçta Allah tarafindan geldiği, mükemmel oduğu bize babalarımız  ve içinde bulunduğumuz toplum tarafindan da söylendiğine göre düşünmeye ya da okumaya ne gerek var. Onlar yanlış söylemez ki, bu kadar insan inaniyorsa mutlaka doğrudur.Toptan kabullenir işin içinden sıyrılırız, sorumluluk almaya da gerek yok ki.

   Ama yine de zeki olduğumuzu söyleyen, herşeyi en iyi bilen Biz!. Neden Allah’ın bize gönderdiği bu kitabı bir defa da olsun anlayarak, düşünerek,aklederek neden ama neden okuma ihtiyaci hissetmiyoruz?

Bakın ne diyor M.Akif şiirinde    

Böyle gördük dedemizden!” sesi titrek titrek!
“Böyle gördük dedemizden!” sözü dinen merdûd;
Acaba saha-i tatbîki neden na-mahdud?
Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik,
Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.
“Böyle gördük dedemizden!” diye izmihlâli
Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli,
İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksad aranmaz mı bu ayetlerde?
Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kur’ân’ın:
Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın:
Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına; 
Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin, 
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!
    Evet boyle soyluyor M.Akif, onun bu kısa şiirinde bile bir mesaj var değil mi?

   Kur’an’ın hakîki gayesini, niçin indirildiğini gölgelendiren, hatta zamanla unutturan birçok davranış ve fiilleri Halkinda Musluman olan toplumlarında müşahede etmekteyiz. İşte, Kur’an’ın ölüler için indirilmiş bir kitap olduğu imajını bir anlayış olarak ve İslâm açısından kötü bir zihniyet olarak yerleştiren bir davranış biçimi de bid’at diyebileceğimiz, ‘ölülere Kur’an okuma’ olgusudur. 

   Fesubhanellah! Allah bu Kur’ân’ı niçin indirdi? 

   Muska yapılıp hastalara ve çocuklara asılması için mi? 
Mezarlıkta ölüler üzerinde okunması ve bu yolla Kur’ân okuyucularının halkın servetini batıl bir şekilde yemeleri için mi?

   Aciz ve sihire uğramış kişiler suyundan içsinler diye üfürükçüler tarafından kaplara (kağıtlara) yazılması için mi?
   Caddeleri dolduran tembel ve asalakların, maddî menfaat karşılığında okumaları için mi? 
   Süs ve bereket maksadıyla, poster şeklinde duvarlara veya güzelliklerin korunması amacıyla kız çocuklarının boyunlarına asılması için mi? 
   Allah bu kitabı, cami kapılarında oturarak, bir kaç kuruş karşılığında Ayete’l- kürsi, Felâk, Nas sûreleri ile necat ayetlerini bağırmaları için mi indirdi? 
   Sarkicilarin şarkı söylercesine okumaları, dinleyenlerin de namelerin-den coşmaları için mi? 
   Yıldız falı, rüya ve istiharelerde başvurulması gereken bir kılavuz kitabı olması için mi?
   Düşünmek ve anlamaksızın, sabah akşam papağanlar gibi tekrarlanması için mi? 
   İlk müslümanlara dünyanın kapılarını açan bu kitap, bugün karanlık bir odada üzerine tozların birikmesi için mi indirildi? 
   Ey Rabbimiz, sana sığınırız! 

   Elbette ki bu Kuran’i sen bunlar icin indirmedin. Biliyoruz ve iman ediyoruz ki, bunlar icin indirmedin. Peki  hic merak edip de okumadugimiz bu kitapta “Kuran nicin indirilmis?” neler  yaziyor acaba?

  Kur’an , dosdoğru yolu göstermek için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif (Bakara 2 , Mâide 16 , Yusuf 111 , İsrâ 9 )
Allah’ı (chttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gifchttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif) tanımamız için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( İbrâhim 52 )
Düşünüp anlamamız için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( İsrâ 41 )
Doğru ile yanlışın ayrılması için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Furkan 1 )
Kendisiyle hükmedilmesi için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Nisâ 105 , Mâide 49 , En’am 114 , Nahl 64 , Ahzab 36 )
Cennetle müjdelemek için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Kehf 2 )
Şerefimizi kazanmamız için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Enbiyâ 10 , Mü’minûn 71 , Zuhruf 44 )
Kendisi vasıtasıyla cihad etmemiz için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Furkan 33 – 52 )
Allah’ın azabına karşı uyarmak için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Kehf 2 , Yasin 70 , Şûrâ 7 , Ahkâf 12 )
Uygulamamız ve ona göre yaşamamız için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Mâide 68 , A’raf 3 , Zuhruf 44 , Furkan 30 )
Nasihat almamız için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( İbrâhim 52 , Kâf 45 , Kamer 17 )
Fert ve toplumların meselelerine çâre olması için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Enfâl 24 , İsrâ 82 , Hadid 9 )
Hayırlara ulaşmamız için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Nahl 30 )
İmanımızın ve Allah’a olan saygımızın artması için http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif ( Tevbe 124 , Nahl 102 , İsrâ 109 )

   Ey Rabbimiz, sana sığınırız!
Sen yüce Kitabını, bütün bunlar için indirmedin!
Şüphesiz insanların, ayetlerini düşünmeleri ve kendilerine aydınlatıcı bir meşale olması için indirdin!
İnsanları mesajıyla müjdelemek ve uyarmak için indirdin!
Ölülere değil, yaşayanlara ait kitap olması için, müslümanların ferdi ve ictimai yaşantılarında prensip ve sistemlerini edinmeleri için indirdin! 
Ey Allahım!
Senin bizim için çizdiğin mutluluk yolunu kaybettik ve kaybolduk. Kur’an’ın yolundan ve hedeflerinden yüz çevirmemiz sonucunda, ayrılık ve anarşi belasına düştük, hayatın basit değerleri içinde eridik. 
İlâhî kitaplarını inkar eden geçmiş ümmetin başaramadığı derecede, onun kavram ve hedeflerini değiştirdik. Ölülere okuma karşılığında alınan bir kaç kuruşu geçim vasıtası yapan herhangi bir kimseyi daha önceki topluluklarda görmüyoruz.
Doğru yola girebilmek ümidiyle, tebliğ için bizden söz bekleyen milyonlarca insan kitlesini de kaybettik.